çaýlaşmak çaý‧laş‧mak işlik

[ça:ýlaşmak]

Biri bilen çaý içmek, çaý içişip oturmak.

  • Ýok, sag boluň, çaýlaşyp oturmalyň! («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • çaýlaşan
  • çaýlaşansoň
  • çaýlaşara
  • çaýlaşdyk
  • çaýlaşmaga
  • çaýlaşmak
  • çaýlaşmakçy
  • çaýlaşyp
  • çaýlaşýan