çaýkel

[ça:ýkel]

Zoologiýa Maslyk, syçan, kiçijik jüýje we ş. m. zatlary iýýän kellesi tüýsüz uly ýyrtyjy guş.

  • Geçen gyşyň doňaklygynda çaýkeller hem çozup, otuz gaýny göterip gidipdir. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)


Duş gelýän formalary
  • çaýkelden
  • çaýkeller