çaýkanmak işlik

 1. Iki ýana yranyp, ýaýkyldap durmak, yraň atmak, yranmak.

  • Öý çaýkanýardy, uklar şatyrdaýardy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Göçme manyda Bahana aramak, yrsarap gozgalaň turuzmak, yrsaramak, uruşmak.

  • Dok çaýkanman, aç doýmaz. (nakyl)

 3. Göçme manyda Tolkun atmak, möwç almak.

  • Amyderýanyň mele suwy çaýkanýardy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Mele suw çaýkanyp ýatyrdy. (B. Gurbanow, Duşuşyk)

beýnisi çaýkanmak

seret beýni

 • Beýnisi çaýkanan han aýak üstünde durup bilmän sandyrady. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • çaýkanam
 • çaýkanan
 • çaýkanaýmasa
 • çaýkandy
 • çaýkandy-da
 • çaýkanjakdygy
 • çaýkanma
 • çaýkanmaga
 • çaýkanmagy
 • çaýkanmagynyň
 • çaýkanmak
 • çaýkanman
 • çaýkanmasy
 • çaýkanmasyny
 • çaýkanmazlyk
 • çaýkansa
 • çaýkansalar
 • çaýkansyn
 • çaýkanyp
 • çaýkanypdy
 • çaýkanypdyr
 • çaýkanýan
 • çaýkanýandygy
 • çaýkanýanlygy
 • çaýkanýar
 • çaýkanýardy
 • çaýkanýarlar