çaýkanmak işlik

 1. Iki ýana yranyp, ýaýkyldap durmak, yraň atmak, yranmak.

  • Öý çaýkanýardy, uklar şatyrdaýardy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Göçme manyda Bahana aramak, yrsarap gozgalaň turuzmak, yrsaramak, uruşmak.

  • Dok çaýkanman, aç doýmaz. (nakyl)

 3. Göçme manyda Tolkun atmak, möwç almak.

  • Amyderýanyň mele suwy çaýkanýardy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Mele suw çaýkanyp ýatyrdy. (B. Gurbanow, Duşuşyk)

beýnisi çaýkanmak

seret beýni

 • Beýnisi çaýkanan han aýak üstünde durup bilmän sandyrady. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)