çaýkamak çaý‧ka‧mak işlik

 1. Arassalyk üçin içine suw guýup ýuwmak.

  • Nahardan soň, agzyňy içilýän suw bilen çaýkamak gerek! (A. N. Kabanow, Adamyň anatomiýasy we fiziologiýasy)

  • Çägnegi çaýkap çaý demlemek.

 2. Iki ýana yralamak, iki ýana silkelemek, silterlemek.

  • Ýel garaja öýüň uklaryny şatyrdadyp, çaýkap başlapdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 3. Gepleşik dili Suwa çyrpmak (ýuwlan geýim hakynda).

gan çaýkamak

seret gan

gününi çaýkamak

seret gün


Duş gelýän formalary
 • çaýkady
 • çaýkama
 • çaýkamaga
 • çaýkamak
 • çaýkamakdan
 • çaýkamalar
 • çaýkamaly
 • çaýkamany
 • çaýkan
 • çaýkanam
 • çaýkandy
 • çaýkanok
 • çaýkansoň
 • çaýkanyndan
 • çaýkap
 • çaýkapdy
 • çaýkar
 • çaýkaryn
 • çaýkasalar
 • çaýkaýan
 • çaýkaýar
 • çaýkaýardy
 • çaýkaýarlar
 • çaýkaýsa