çaýkaşdyrmak çaý‧kaş‧dyr‧mak işlik

Suw bilen çaýkap arassalaşdyrmak, çaýkap goýuşdyrmak, ýeke-ýeke çaýkap çykmak.

  • Ol haýdan-haý çaý goýup, çäýnekleri çaýkaşdyrdy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
  • çaýkaşdyran
  • çaýkaşdyrdy