çaýhorlyk çaý‧hor‧lyk

[ça:ýho:rlyk]

Çaýhor bolmaklyk, çaý içmegi gowy görüjilik.

  • Çaýhorlyk adamyny semretmeýär.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem çaýhorlyk - çaýhorlygy.