çaýhana çaý‧ha‧na at

[ça:ýhana]

Çaý içilýän we ýeňiljek nahar edinilýän naharhananyň bir görnüşi.

 • Çaýhananyň töweregi bugün adatdaky ýaly örän arassa süpürilip suwlangydy. (B. Gurbanow, Duşuşyk)

 • Çaýhanada daýhanlaryň gürrüňine pikir berdim. (Çary Aşyr, Poemalar)


Duş gelýän formalary
 • çaýhanada
 • çaýhanadaky
 • çaýhanadan
 • çaýhanalar
 • çaýhanalara
 • çaýhanalarda
 • çaýhanalary
 • çaýhanalaryndan
 • çaýhanany
 • çaýhananyň
 • çaýhanasy
 • çaýhanasydy
 • çaýhanasydyr
 • çaýhanasynda
 • çaýhanasyny
 • çaýhanasynyň
 • çaýhanaň