çümre

Aşak basylyp geýlen (telpek, papak we ş. m. hakynda).

  • Onuň gözleri çümre geýen telpeginiň tüýüniň arasynda çala ýaldyrap görünýärdi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)