çümdürmek işlik

  1. Bir zady ikinji bir zadyň içine girdirmek, sançmak.

    • Eline iňňe çümdürdi.

  2. Suwuň düýbüne gidermek, suwa batyrmak.

    • Geýimini suwa çümdürip çykardy.