çözi

Içegeniň gapdalyndan çözlenip galýan ýaglyja barda.

  • Bagröýkeni çözi atyp gowurmak.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimsiz ses bilen başlanýan goşulma ýa-da söz goşulyp, ikinji bogundaky dar i çekimlisi gysga aýdylsa, onda ol dodaklandyrylyp ü ýazylýar.

Meselem çözi - çözüde, çözüler, çözüsi.


Duş gelýän formalary
  • çözüdi
  • çözüler