çözdürmek işlik

  1. Daňlan ýüpi, düwni, sargyny açdyrmak, çöşdürmek.

    • Eliniň sargysyny çözdürdim.

  2. Meseläni işletmek, işledip çykartmak.

    • Ol meseläni maňa çözdürdi.

  3. Bir meseläni, ýagdaýy anyklatmak, belli netijä getirtmek, bir ýüzli etdirmek.