çözüşmek işlik

  1. Daňlan ýüpi, düwni, sargyny we ş. m. açyşmak, çözmäge kömekleşmek.

    • Men oňa odunyň ýüpüni çözüşdim.

  2. Çözmäge kömekleşmek, mesele işleşmek, işleşip çykaryşmak.

    • Çylşyrymly meseleleri çözüşdim.

  3. Orta atylan meseläni bir ýüzli edişmek, bir meseläni, ýagdaýy anyklamaga kömekleşmek.

    • Siziň bize kömek edip, çözüşmeli meseläňiz bar.