çöwrülmek işlik

  1. Tersine öwrülmek, iç ýüzi daş ýüzüne tarap öwrülmek.

  2. Agzy yzyna serpilmek.

    • Agzy çöwrülen çuwallar galladan dolup başlady.

  3. Düňderilmek, agdarylmak.

    • Asman aşak inip, ýer çöwrülse-de, Gonmaz garaguşlar bagyňa seniň. (A. Kekilow, Saýlanan eserler)

    • Gämi tas çöwrülipdi.