çöwrüşmek işlik

Tersine öwrüşmek, içini daşyna öwrüşmek, çöwürmäge kömekleşmek.

  • Çuwallaryň agzyny çöwrüşmek.