çöwjemek işlik

Biriniň üstüne gygyrmak, haýbatly dyzamak, sürünmek.

  • Ol şerraýlyk edip, onuň üstüne çöwjäp başlady. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

  • Aýralyk ajy däl, ynan, söwdügim, Haýynlar üstüme çöwjäp gelende. (B. Kerbabaýew, Aýlar)