çöwürtmek işlik

  1. Iç ýüzüni daşyna öwürtmek.

    • Ýagyş ýagyp başlansoň, ol ýoldaşyna içmegini çöwürtdi.

  2. Agzyny yzyna serpdirmek.

    • Haltanyň agzyny çöwürtmek.

    • Ýer çöwürtmek.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem çöwürtmek - çöwürdýär, çöwürder, çöwürdipdir.