çör

[çö:r]

Geçi, goýun ýaly ownuk mallaryň tezegi, gumalaklary.

  • Goýun çöpleri çagraşyp ýatyr. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -üm, -ümiz, senlik ýöňkemäniň -üň, -üňiz goşulmalary goşulýar.

Meselem çör - çörüm, çörüň.