çöplemek işlik

 1. Ýeke-ýeke ýygnamak, ýygnap üýşürmek.

  • Çöpleme çöplemek.

 2. Hasylyny ýygmak.

  • Indi pagtanyň bir übtügini hem zaýalaman çöplemegimiz galdy. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

 3. Ýeke-ýekeden saýlap almak, aýryp almak.

  • Çeltik çöplemek.

 4. Iýip gutarmak, iýmek.

  • Ozal-a ýyl aşan tohumyň ýarysyny gargalar çöpledi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)