çöpçi at

Gepleşik dili Tokaý garawuly.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimsiz ses bilen başlanýan goşulma ýa-da söz goşulyp, ikinji bogundaky dar i çekimlisi gysga aýdylsa, onda ol dodaklandyrylyp ü ýazylýar.

Meselem çöpçi - çöpçüde, çöpçüler, çöpçüsi.