çömmek

Dagyň, gumuň we ş. m. beýgelip, ýiti burun bolup çykýan ýeri, sömelip duran ýeri.

  • Biz gerşiň şol çömmek ýerinde oturyp, derä syn etdik.