çöl-beýewan

[çöl-beýewa:n]

Adam-gara ýaşamaýan bir giden çola giň meýdan, ýer.

  • Olar bir çöl-beýewana baryp düşenlerinde, bir siňek Soltansöýnüň ýüzüne gonupdyr. (Myraly)