çöl1

Gurak klimatly giň giden meýdan, gumluk meýdan.

  • Gülläp çöllerimiz artýar hasyllar. (B. Gurbanow, Duşuşyk)

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -üm, -ümiz, senlik ýöňkemäniň -üň, -üňiz goşulmalary goşulýar.

Meselem çöl - çölüm, çölüň.

çöl2

Göçme manyda Örän az, selçeň duş gelýän, gyt.

  • Çöl haryt.

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -üm, -ümiz, senlik ýöňkemäniň -üň, -üňiz goşulmalary goşulýar.

Meselem çöl - çölüm, çölüň.