çöl 1

Gurak klimatly giň giden meýdan, gumluk meýdan.

 • Gülläp çöllerimiz artýar hasyllar. (B. Gurbanow, Duşuşyk)

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -üm, -ümiz, senlik ýöňkemäniň -üň, -üňiz goşulmalary goşulýar.

Meselem çöl - çölüm, çölüň.

çöl 2

Göçme manyda Örän az, selçeň duş gelýän, gyt.

 • Çöl haryt.

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -üm, -ümiz, senlik ýöňkemäniň -üň, -üňiz goşulmalary goşulýar.

Meselem çöl - çölüm, çölüň.


Duş gelýän formalary
 • çölde
 • çöldedir
 • çölden
 • çöldi
 • çöldäki
 • çöldügini
 • çöldür
 • çöle
 • çölem
 • çöli
 • çöller
 • çöllerde
 • çöllerden
 • çöllerdir
 • çöllere
 • çöllerem
 • çölleri
 • çölleridir
 • çöllerimiz
 • çöllerimize
 • çöllerinde
 • çöllerinden
 • çöllerindäki
 • çöllerine
 • çöllerini
 • çölleriniň
 • çölleriň
 • çölli
 • çöllüge
 • çöllügi
 • çöllügidi
 • çöllüginde
 • çöllüginden
 • çöllügine
 • çöllügini
 • çöllüginiň
 • çöllügiň
 • çöllük
 • çöllükde
 • çöllükden
 • çöllümi
 • çölüdir
 • çölüm
 • çölümde
 • çölümdi
 • çölümem
 • çölümiz
 • çölümiň
 • çölün
 • çölünde
 • çölünden
 • çölündäki
 • çölüne
 • çölünem
 • çölüni
 • çölüniň
 • çölüň
 • çölüňde