çökgün

seret çöket

  • Seniň howly tutunjak ýeriň goňşyňka görä çökgün ekeni.

göwni çökgün

seret göwün

  • Gowaçanyň her pamygy bir şöhle bolup, çökgün göwni göterýär-diýdi. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Göwnüme bolmasa, onuň göwni çökgün görünýär.