çökermek işlik

  1. Dyzlarynyň üstüne oturtmak, aýaklaryny epdirip oturtmak (düýe hakynda).

  2. Göçme manyda Agyr ýagdaýa salmak, tapdan düşürmek, maýyrmak.