çöküşmek işlik

  1. Birneme çökmek, aşak düşüşmek, aşaklaşmak, peselişmek.

    • Ýer astyndaky suwlar heniz çöküşmändi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  2. Köp bolup çökmek (düýe hakynda).

    • Düýeler çöküşip otyrdylar.