çöňňelik

  1. Gowy görmezlik, küteklik (göz hakynda).

    • Batyr aga gözüniň çöňňeliginden gaty käýindi. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)

  2. Göçme manyda Emelsizlik, başarnyksyzlyk, tagaşyksyzlyk.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem çöňňelik - çöňňeligi.