çöňňe

  1. Gowy görmeýän, kütek (göz hakynda).

    • Gözüň şeýle çöňňelip, şuny hem göreňokmy?!

  2. Göçme manyda Emelsiz, başarnyksyz, çemesiz, tagaşyksyz.

    • Görýän weli, sen gaty çöňňe görünýärsiň!