çärýek

  1. 25 grama deň bolan agyrlyk ölçegi, 100 gramyň dörtden biri.

  2. Bir zadyň dörtden bir bölegi.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem çärýek - çärýegi.