çäýnek

Çaý demlemek üçin gulply we jüründikli farfor gap.

  • Täjigözel eje çäýneklerini ýygnaşdyrdy. (B. Gurbanow, Duşuşyk)

  • Oňa çenli Gözel gyzyň boýdaşy iki çäýnek çaýy getirdi. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem çäýnek - çäýnegi.