ätmek ät‧mek işlik

 1. Öňe aýak basmak, gitmek, ýöremek.

  • Olar haýallyk bilen agras ädip, süriniň yzyndan ugradylar. (B. Gurbanow, Çarwa Mergeniň gürrüňi)

  • Dur aýagyňy ätme, goý, iýsin! (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 2. seret ätlemek

  • Günden-güne güýçli bolup, ýeňiş bilen öňe ätdiň. (Nury Annagylyç, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ätmek - ädýär, äder, ädipdir.


Duş gelýän formalary
 • ädeli
 • ädemok
 • äden
 • ädende
 • ädenden
 • ädendigi
 • ädendiklerini
 • ädenem
 • ädenini
 • ädensoň
 • äder
 • ädesi
 • ädip
 • ädipdir
 • ädipdirler
 • ädipsiň
 • ädiň
 • ädäýseň
 • ädýän
 • ädýändir
 • ädýänini
 • ädýänçä
 • ädýär
 • ädýärdi
 • ädýärdiler
 • ädýärdim
 • ädýärler
 • ätdi
 • ätdiler
 • ätdim
 • ätdim-de
 • ätdiň
 • ätjek
 • ätme
 • ätmedi
 • ätmedik
 • ätmediňiz
 • ätmegi
 • ätmegiň
 • ätmek
 • ätmekçi
 • ätmeli
 • ätmelidigini
 • ätmelidim
 • ätmesini
 • ätmez
 • ätmäge
 • ätmäge-de
 • ätmän
 • ätmändi
 • ätmänem
 • ätse
 • ätsek
 • ätsem