ätmek işlik

  1. Öňe aýak basmak, gitmek, ýöremek.

    • Olar haýallyk bilen agras ädip, sürüniň yzyndan ugradylar. (B. Gurbanow, Çarwa Mergeniň Gürrüňi)

    • Dur aýagyňy ätme, goý, iýsin! (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  2. seret ätlemek

    • Günden-güne güýçli bolup, ýeňiş bilen öňe ätdiň. (Nury Annagylyç, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ätmek - ädýär, äder, ädipdir.