ätdirmek ät‧dir‧mek işlik

 1. Ädim bilen hereket etdirmek, aýak basdyrmak, ýöretmek, gitdirmek.

 2. Biriniň ýa-da bir zadyň üstünden ädim ätledip geçirmek, ötürmek.

  • Hemmämizi ýapdan ätdirdiler.

 3. Göçme manyda Öňe hereket etdirmek, öňe tarap gitdirmek.

  • Bu zatlar öňe ätdirmegiň alamatydyr.


Duş gelýän formalary
 • ätdirdiler
 • ätdirip
 • ätdirmegiň
 • ätdirmek