ätdirmek işlik

  1. Ädim bilen hereket etdirmek, aýak basdyrmak, ýöretmek, gitdirmek.

  2. Biriniň ýa-da bir zadyň üstünden ädim ätledip geçirmek, ötürmek.

    • Hemmämizi ýapdan ätdirdiler.

  3. Göçme manyda Öňe hereket etdirmek, öňe tarap gitdirmek.

    • Bu zatlar öňe ätdirmegiň alamatydyr.