äslemek işlik

Dialektal söz seret äsgermek

  • Sen adamlary äslemediň, eliňden gelen ýamanlygy etdiň. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)