äsgerilmek işlik

  1. Bir zat hökmünde görülmek, derege alynmak, sana goşulmak, derekli hasaplanmak.

  2. Birinden çekinilmek, gorkulmak, üýşenilmek.