äsgerilmek äs‧ge‧ril‧mek işlik

  1. Bir zat hökmünde görülmek, derege alynmak, sana goşulmak, derekli hasaplanmak.

  2. Birinden çekinilmek, gorkulmak, üýşenilmek.


Duş gelýän formalary
  • äsgerilmezligi
  • äsgerilmezligidir
  • äsgerilmezlik
  • äsgerilmeýän
  • äsgerilmän
  • äsgerilmändigini