älem-jahan ä‧lem-ja‧han

Bütin dünýä, ähli ýer ýüzi, hemme ýer, hemme tarap, dumly-duş.

  • Älem-jahan gaplan uly ýel boldy. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  • Ol umytly gözlerini giň açyp, älem-jahana seretdi. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)