äklenmek äk‧len‧mek işlik

Äk urulmak, äk goýulmak, äk salynmak, äk bilen tikilmek.