äkidilmek işlik

Alnyp gidilmek, başga bir ýere daşalmak, çekilmek, eltilmek.

  • Emma men hem suwa äkidilip, suwsuz getirilýän adamlar hilinden däldirin. (B. Kerbabaýew, Jonnuk Batyr)

  • Ony zyndana äkidilmänkä, hut şu gijäniň özünde boşatmalydy. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)