äkidibermek ä‧ki‧di‧ber‧mek işlik

Bir ýerden ikinji bir ýere alyp gidibermek, alyp ugramak, çekip başlamak, çekip başlabermek.

  • Bir ujundan äkidiber!


Duş gelýän formalary
  • äkidiberiň
  • äkidiberjek
  • äkidibersem