ähmiýet at

Many, möhümli, wajyplyk.

  • Işi bir taraplaýyn däl-de, töwerekleýin alyp barmagyň ämiýetine tiz düşündi. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)

  • Ýorunjanyň uly ähmiýetini bardygyna düşünmek gerek. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

ähmiýet bermek

Ünsüňi bir zada gönükdirmek; üns bermek.

  • Aýsoltan ony hem duýman, oňa ähmiýet hem bermän, sözüni dowam etdirdi. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)