ähmiýet äh‧mi‧ýet at

Many, möhümli, wajyplyk.

 • Işi bir taraplaýyn däl-de, töwerekleýin alyp barmagyň ämiýetine tiz düşündi. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)

 • Ýorunjanyň uly ähmiýetini bardygyna düşünmek gerek. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

ähmiýet bermek

Ünsüňi bir zada gönükdirmek; üns bermek.

 • Aýsoltan ony hem duýman, oňa ähmiýet hem bermän, sözüni dowam etdirdi. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)


Duş gelýän formalary
 • ähmiýet-de
 • ähmiýetde
 • ähmiýetdi
 • ähmiýete
 • ähmiýeti
 • ähmiýeti-de
 • ähmiýetidir
 • ähmiýetinde
 • ähmiýetinden
 • ähmiýetindäki
 • ähmiýetine
 • ähmiýetini
 • ähmiýetini-de
 • ähmiýetiniň
 • ähmiýetiň
 • ähmiýetler
 • ähmiýetlerde
 • ähmiýetlerden
 • ähmiýetleri
 • ähmiýetlerinde
 • ähmiýetlerinden
 • ähmiýetlerine
 • ähmiýetlerini
 • ähmiýetleriniň
 • ähmiýetleriň
 • ähmiýetli
 • ähmiýetlidi
 • ähmiýetlidir
 • ähmiýetlidirler
 • ähmiýetligi
 • ähmiýetligine
 • ähmiýetlik
 • ähmiýetlileri
 • ähmiýetlileriniň
 • ähmiýetliligi
 • ähmiýetliligidir
 • ähmiýetliliginde
 • ähmiýetliliginden
 • ähmiýetliligine
 • ähmiýetliligini
 • ähmiýetliliginiň
 • ähmiýetlilik
 • ähmiýetlilikden
 • ähmiýetlisi
 • ähmiýetlisidir
 • ähmiýetsiz
 • ähmiýetsizdir
 • ähmiýetsizligi
 • ähmiýetsizligine
 • ähmiýetsizlik