äheň ä‧heň

 1. Heň, labyz.

  • Perde kakylmansoň islendik heňde, Ol söze başlady şeýle äheňde. (A. Kekilow, Söýgi)

 2. Sazlaşma, garmoniýa.

  • Hemme zat ebedi hem bozulmaz äheň bilen onuň kalbyna ornaýardy. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

 3. Gepleýiş ottenogy, ton, intonasiýa.

  • Gaýly göwünlik beriji äheňde oglanlara ýüzlendi. (B. Gurbanow, Çarwa Mergeniň gürrüňi)

  • Bu öňki äheň däldi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Ejesi gyzynyň äheňini halamady. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Eden tamasy bitmedik äheňde aýtdy. (N. Jumaýew, Syrly gala)


Duş gelýän formalary
 • äheňde
 • äheňdedi
 • äheňden
 • äheňdäki
 • äheňe
 • äheňem
 • äheňi
 • äheňi-de
 • äheňidir
 • äheňinde
 • äheňinden
 • äheňindäki
 • äheňine
 • äheňini
 • äheňiniň
 • äheňiň
 • äheňiňde
 • äheňiňden
 • äheňler
 • äheňlerde
 • äheňlerden
 • äheňlerdir
 • äheňlere
 • äheňleri
 • äheňleri-de
 • äheňlerinde
 • äheňlerinden
 • äheňlerine
 • äheňlerini
 • äheňleriniň
 • äheňleriň
 • äheňli
 • äheňlilik
 • äheňsiz