ähdiýalanlyk äh‧di‧ýa‧lan‧lyk

Ýalançylyk, haýynlyk bilen hereket etmeklik, hilegärlik, mekirlik.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ähdiýalanlyk - ähdiýalanlygy.