ägälik ä‧gä‧lik

Hüşgärlik, eserdeňlik, ätiýaçlyk, saklyk, habardarlyk, berklik.

  • Ol daýaw göwresini ägälik bilen ýuwaşja goýberdi. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

  • Ol muny syndyrman diýip, örän ägälik bilen ädimleýärdi. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ägälik - ägäligi.


Duş gelýän formalary
  • ägälige
  • ägäligi
  • ägäligini