ädimlik

Ädim möçberinde bolan aralyk, ädim bolarlyk, ädim ybarat bolan.

  • Myraly oduň üç ädimlik beýlseinde tüňçe goýup, aýbogdaşyny gurup oturan eken. (Myraly)

  • Derwezäniň günbatarynda üç-dört ädimlikde kiçijik bir gapy bar.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ädimlik - ädimligi.