ädimleşmek ä‧dim‧leş‧mek işlik

  1. Bilelikde ädim ätmek, gezişip ýörmek, gezmeleşip ýörmek, ýöreşip barmak.

    • Olar ädimleşip barýardylar.

  2. Belli aralygy, giňligi ädimläp ölçeşmek, ölçäp görüşmek.

    • Men oňa ädimleşdim. Şondan soň olar ädimleşdiler.


Duş gelýän formalary
  • ädimleşdiler
  • ädimleşdim
  • ädimleşip