ädimläbermek ä‧dim‧lä‧ber‧mek işlik

  1. Ädim ädip başlamak, ädimläp ýöräp başlamak.

  2. Ädim bilen ölçäp bilen ölçäp ugramak, ädimläp ölçemäge başlamak.

  3. Göçme manyda Hereket edip başlamak, öňe gidip başlamak.