ädilmek işlik

Hereket edip ädim ädilmek, gadam urulmak.

  • Göwre gurpdan düşdi, ädilmän aýak. (B. Kerbabaýew, Aýlar)

  • Onuň egri aýaklary batgadan sogrulýan ýaly ädilip, jansyz gözleri küle taşlanan mäz ýaly sämäp göründi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)