ädilmek ä‧dil‧mek işlik

Hereket edip ädim ädilmek, gadam urulmak.

 • Göwre gurpdan düşdi, ädilmän aýak. (B. Kerbabaýew, Aýlar)

 • Onuň egri aýaklary batgadan sogrulýan ýaly ädilip, jansyz gözleri küle taşlanan mäz ýaly sämäp göründi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • ädildi
 • ädilen
 • ädilendigini
 • ädilendigiň
 • ädilip
 • ädilipdir
 • ädiljek
 • ädilmedi
 • ädilmedik
 • ädilmejekdigini
 • ädilmek
 • ädilmelidigini
 • ädilmän
 • ädilýän
 • ädilýändigini
 • ädilýär
 • ädilýärler