ädikçi ä‧dik‧çi at

Aýakgap tikýän we bejerýän adam, ussa.

  • Hawa, ädikçi, men bolsa biriniň öýünde aşpez bolup ýaşaýaryn. (M. Gorkiý, Ene)

  • Ana bir dükanda ädikçiler mumly sapaklary eýläk-beýläk çaltlyk bilen çekýärler. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Ädikçiniň ädigi bitmez. (nakyl)


Duş gelýän formalary
  • ädikçiler
  • ädikçileriň
  • ädikçilik
  • ädikçimiz
  • ädikçiniň
  • ädikçä