äbermek işlik

  1. Bir zady birine bermek, alyp bermek.

    • Düýpdäki ýag küýzeden kiçiräk jamy gowurdakdan tümmekläp äberdi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

    • Oglum, ajygansyň, men goýultmak bişirdim! -- diýip, bir çanak goýultmagy Annagulyň öňüne äberdi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  2. Bir zady biri üçin alyp bermek, satyn alyp bermek.

    • Ol dükandan ogluna oýunjak äberdi.