sakga durmak

Birden aýak çekmek, birden durmak.

  • Biz olaryň ýanynda maşyny sakga durzup, onuň neşesini uçurdyk. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

  • Biziň münüp gelýän maşynymyz birden sakga durýar. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

Degişli sözi