janyňy gurban etmek

Watan ýa-da bir gowy görýän zadyň, adamyň ugrunda özüňi heläk etmek, gurban bolmak, ölmek.

  • Ol biziň üçin janyny gurban etdi. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

Degişli sözi