bagty getirmek

  1. Edeni ugruna bolmak, işi şowuna düşmek.

    • Onuň bagty getirdi.

  2. Bagty daş ýarmak.

  3. seret bagty getirmek

    • Mahlasy onuň bagty daş ýarýardy. («Tokmak» žurnaly)

Degişli sözi